„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

To, co právě děláš, se může zdát nevýznamné nebo neoceněné, ale možná je to tvá příprava na něco, co chce Bůh tvým prostřednictvím udělat v budoucnu. Bible říká: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Jedno rčení říká: V Božím rozpočtu se nic neztratí. A je to pravda.
Daniel Webster začínal jako právník případem za honorář pouhých dvacet dolarů. Ten případ se ukázal jako velmi složitý, a aby se na něj připravil, musel se vypravit do Bostonu, což ho stálo více než dvacet dolarů. Byl ale odhodlaný vykonat svou práci svědomitě a případ vyhrát, což se mu také povedlo. O několik let později jej jedna firma narychlo požádala, aby se ujal případu, za nějž mu byla ochotna zaplatit nejvyšší sumu, jakou kdy dostal. Když procházel dokumentaci, zjistil, že případ je téměř totožný s tím, jaký před skoro dvaceti lety vyhrál a za který obdržel pouze dvacet dolarů. Vzal tu práci, a rozsudek, stejně jako předtím, zněl ve prospěch jeho klienta.
Když děláš jen to, co se ti chce nebo co si užíváš, můžeš přehlédnout vztahy či podcenit zkušenosti, které jsou zásadní pro tvou budoucnost. Tvůj osud je tvořen zdánlivě bezvýznamnými momenty, zkušenostmi a setkáními. Tvůj dnešek souvisí s tvým zítřkem, tak co nejvíce využij každou příležitost a každý vztah, které ti přijdou do cesty. „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ (Kazatel 9:10, B21).