„Ty víš přesně, jak jsem byl utvořen.“ Žalm 139:15 (přel. z angl.)

Žalmista napsal: „Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten … Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:15-16). Bůh už určil potenciál tvého dítěte. Na tobě teď je, abys mu pomohl jej objevit a rozvíjet. Poznáš ho na jeho povaze, jeho obdarováních a jeho zálibách.
Odolej pokušení zacházet se všemi svými dětmi stejně, jsou rozdílné! Kain byl zemědělec a jeho bratr Ábel pastevec. Jákob a Ezau byli dvojčata, přesto nemohli být rozdílnější. A co marnotratný syn, který odešel z domova a stal se „lvem salónů“, zatímco jeho starší bratr zůstal doma a stal se povýšeným a odsuzujícím? Musíš každé ze svých dětí bezpodmínečně milovat, ale také mu pomáhat individuálně se rozvíjet. Kdo jsou? Co mají rády? V čem jsou úspěšné? Jak se vyrovnávají se změnou? Jak se chovají, když jsou o samotě?
Začni naslouchat tomu, čeho si tvé děti cení, čeho se bojí a co potřebují. Ubezpeč se, že jsou pevně duchovně zakotvené v Božím slově. Nenuť je jít cestou, kterou bys rád šel sám. Pomoz jim objevit vlastní identitu a staň se jejich největším podporovatelem. Pokud to znamená dát na čas stranou své vlastní sny, udělej to. Nikdy toho nebudeš litovat. Tvé děti jsou tvou budoucností, tvá podstata v nich bude žít dál. A ještě jedna věc: Stromy, které zasadíme dnes, budou plodit ovoce, které budeme jíst zítra. Tak se modli a pros Boha, aby ti pomohl porozumět tvému dítěti.