„Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem.“ 1. Samuelova 17:50, B21

Sedmnáctá kapitola První knihy Samuelovy vypráví pozadí příběhu Davida a Goliáše. Pastýř zabíjí válečníka. Chlapec vítězí nad obrem. Bůh dává Davidovi vítězství nad jeho obrem a chce nás inspirovat, abychom se utkali se svými vlastními obry.
Obři mohou být hmotní či nehmotní – věci, které nedokážeme překonat, protože si, svedeni strachem, myslíme, že nemůžeme. Mohou to být také nedosažitelné cíle, nedokončené projekty nebo nenaplněné sny – ty otevřené životní konce, díky nimž vězíme v marastu průměrnosti. Obr je cokoliv nebo kdokoliv, co nebo kdo ti brání v tom, abys byl tím, kým tě Bůh chce mít, nebo abys dělal to, co po tobě Bůh chce. Obři mohou být vnitřní nebo vnější, opravdoví nebo smyšlení, fyzičtí nebo emoční. Obr může být postoj, návyk, přesvědčení, filozofie nebo vzpomínka. Může to být osoba, která stojí mezi tebou a Bohem; mezi tím, kdo jsi, a tím, kým tě chce mít Bůh; mezi tím, kde se nacházíš dnes, a místem, kam chce Bůh, abys šel; mezi tím, čemu věříš, a tím, čemu chce Bůh, abys věřil. Obři mají jediný cíl – zastavit tě v pokroku a zabránit ti, abys naplnil svůj osud.
Ale zabijáci obrů vidí vítězství tam, kde jiní prohru! Nahlížejí na každý souboj jako na zkoušku, kde výzvou je obrátit negativní v pozitivní. Přijímají konflikt a očekávají odpor. Pro ně je konflikt pobídkou k růstu, kdy překonat nepřítele je nutným předpokladem postupu. Obři mohou odhalit naše skryté silné stránky, být měřítkem našeho růstu a posílit naši důvěru v Boha. Zabijáci obrů vidí příležitost v opozici a potenciál v problémech. S Boží pomocí se můžeš stát zabijákem obrů i ty.