„Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké…“ Lukáš 16:10

Všimni si, že:
1) Zabijáci obrů nezačínají jako zabijáci obrů! David byl pokorný hudebník, skromný pastýř a přehlížený syn. Jeho výhodou byla věrnost – věrnost vlastnímu talentu, věrnost při otcových ovcích, věrnost Bohu. Díky tomu, že se stal odborníkem v malých věcech, mohl se stát odborníkem i ve velkých. Věrnost je společnou vlastností výjimečných duchovně úspěšných lidí. Matouš začínal jako výběrčí daní, Petr jako rybář, Elíša jako zemědělec, Ježíš jako tesař. Uvažoval jsi někdy nad tím, že Ježíš strávil více let jako tesař než jako kazatel? Byl věrný v malých věcech. Bůh nikdy nepovolal nečinného nebo neproduktivního člověka. Každý kandidát Božího povolání začínal s něčím jiným, než se stal zabijákem obrů. Zabijáci obrů nezačínají jako zabijáci obrů!
2) Zabijáci obrů vědí, že odměna je vždycky větší než riziko! Život odměňuje risk a aktivitu, ale satan ti bude do uší našeptávat slova strachu a úzkosti, aby zmenšil odměnu a zveličil riziko. Přesto zůstává pravdou, že „Bůh se odměňuje“ těm, kdo ho usilovně hledají (viz Židům 11:6). Musíš věřit, že zaslíbení je větší než problém, že cíl je větší než námitky a že Bůh je větší než tvůj obr. Přesvědčení, že Bůh je větší, je základem víry, která vytrvá navzdory strachu. Strach je satanova zbraň, která tě má paralyzovat, víra je Boží zbraň, která tě má zmobilizovat.
Spoléhej se tedy na Boha, vyzvi obra a připoj se do řad Božích zabijáků obrů.