„… Duch přichází na pomoc naší slabosti.“ Římanům 8:26

Dvojicí pilířů každodenního života věřícího by měla být modlitba a Písmo. A i když modlitba může být jednoduchá, není vždycky snadná. Chybí nám motivace, snadno se necháme rozptýlit, a ne vždycky jsme si jistí, za co bychom se měli modlit. Bůh ví o naší lidské nedostatečnosti, a proto nám „pomáhá“ prostřednictvím Ducha svatého, který žije v nás: „Duch svatý se za nás modlí s úpěním, které nelze vyjádřit slovy. A Otec ví, co Duch říká, neboť Duch se za nás přimlouvá v souladu s Boží vůli“ (Římanům 8:26-27, přel. z angl.). To znamená, že ať se cítíš při modlitbě jakkoliv, Duch svatý se k tvé modlitbě připojuje a tvé nejslabší modlitby proměňuje v mocné volání k Otci.
Stejně dynamická je úloha Ducha svatého i u druhého pilíře, u Božího slova. Ježíš řekl: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít“ (Jan 16:13). Všimni si, že Duch svatý dělá trojí:
1) Vede tě, když studuješ Boží slovo a snažíš se mu porozumět.
2) Bere to, co Ježíš chce, abys věděl, a zjevuje ti to.
3) Otvírá tvé srdce pro porozumění tomu, co má teprve přijít.
Dobré knihy, příručky založené na Bibli a kvalifikovaní učitelé Písma ti bezesporu mohou být užiteční. Nemohou ale nahradit chvíle, kdy od Ducha svatého uslyšíš výklad určený přímo pro tebe a budeš pozorně naslouchat tomu, co chce říct právě tobě.