„… ať má ústa hlásají tvou chválu.“ Žalm 51:17

Vděčné srdce vnímá každý den jako dar. Je jako magnet, který přejíždí dnem a sbírá důvody k vděčnosti. Takové srdce děkuje Bohu za zázrak svalů, které tvým očím umožňují číst tato slova a tvému mozku dávají schopnost je zpracovat. Děkuje Bohu za plíce, které jsou schopny každý den vdechnout a vydechnout jedenáct tisíc litrů vzduchu. Děkuje za srdeční sval, který během tvého života udělá asi tři miliardy tepů, i za mozek, který je hotovým generátorem elektrického proudu a výkonným superpočítačem. Děkuje Bohu za džem na toastu a za mléko, jímž si zaléváš cereálie. Za deku, která tě hřeje, i za vtip, který tě rozveselí. Za tisíce letadel, která se dnes nezřítila, i za muže, kteří nepodvedli své manželky, a za manželky, které se nerozčílily na své muže. A také za děti, které se navzdory nevýslovnému tlaku propagujícímu neúctu k rodičům rozhodly, že ony se tak chovat nebudou.
Když se budeš radovat z dobrých věcí, pomůže ti to dostat se přes ty těžké. „Radostné srdce – nejlepší lék…“ (Přísloví 17:22, B21). Vděčnost není reakce na okolnosti tvého života, ale postoj, který si volíš. „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal…“ (1. Korintským 11:23-24). Všimni si, že slova „zrazen“ a „díky“ jsou v téže větě a v tomtéž srdci. Té noci, kdy byl Ježíš zrazen, vzdával díky. Totéž můžeš dělat i ty, pokud víš, že Bůh má vše pod kontrolou, že směruje tvé kroky a vše řídí tak, aby ti to sloužilo k dobrému.