„… žije ve mně Kristus.“ Galatským 2:20

Kdyby ses mohl změnit vlastním úsilím, nepotřeboval bys Pána. A navíc, jakákoliv snaha získat nebo zasloužit si jeho milost tě diskvalifikuje. Jak to? Protože se snažíš být zdrojem vlastní spásy, vlastního významu či vlastní síly. Pokud chceš vědět, co Boha opravdu znepokojuje, pak je to právě tohle!
Ptáš se, jak se tedy můžeš stát podobným Kristu? Zemři svému „já“ a dovol Kristu, aby v tobě žil on! Přemýšlej chvilku o těchto verších z Písma: „Ti, kteří si myslí, že to dokáží vlastním úsilím, budou nakonec posedlí měřením svého morálního svalstva, ale nikdy se nedostanou k tomu, aby to realizovali ve vlastním životě … Pokud se ve vašem životě usídlil sám Bůh, budete už sotva schopni myslet více na sebe než na něj. Nikdo, kdo Boha nepřijal, nebude ovšem vědět, o čem to mluvím. Ale vy, kteří jste ho přijali a v nichž má svůj příbytek – i když ještě prožíváte všechna omezení způsobená hříchem – poznáváte z vlastní zkušenosti život podle Božích zásad. Je přirozené, že když sám živý a přítomný Bůh, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, vejde do vašeho života, učiní ve vašem životě totéž, co učinil s Ježíšem, totiž že vás živé přivede k sobě“ (Římanům 8:5-11, přel. z angl.).
Jak můžeš projevit, že v tobě žije a pracuje Kristus? Tím, že když se na tebe druzí podívají, uvidí jeho. Když ti budou naslouchat, uslyší jeho. A když budou chodit s tebou, budou následovat jeho. Zajímá tě, jak dlouho to potrvá, než se staneš podobným Kristu? Děje se to den po dni v průběhu celého tvého života.