„Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ Přísloví 13:22

Slovo „dědictví“ je v Bibli použito ve dvou stech třech případech, takže ho Bůh určitě musí pokládat za důležité. Šalomoun napsal: „Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ (Přísloví 13:22). V pozemském království je tvé „čisté jmění“ součtem všeho, co vlastníš. V Božím království je však tvé čisté jmění součtem všeho, co jsi dal. To, co nesdílíš, bude navždy ztraceno, zatímco to, co vložíš do Božích rukou, se stane věčnou památkou.
Moses Montefiore byl prvním Židem, který v Londýně zastával vysoký úřad. V roce 1837 jej královna Viktorie pasovala na rytíře sira Mosese a ve stejném roce byl zvolen nejvyšším londýnským úředníkem. V pozdějších letech proslul svou dobročinností. Sedmkrát se vypravil do Svaté země, naposledy ve věku jednadevadesáti let. O jeho lásce ke Svaté zemi svědčí to, že tam založil textilní továrnu, tiskárnu, větrný mlýn a několik zemědělských osad. K jeho stým narozeninám vycházely v londýnském listě The Times pochvalné úvodníky na jeho počest. Sir Moses získal jmění prostřednictvím odvážného podnikání a nákupem nemovitostí. Když se jej však jeden reportér zeptal na výši jeho čistého jmění, uvedl mnohem menší částku. „Vaše čisté jmění určitě musí být mnohem vyšší,“ řekl reportér. Sir Moses mu odpověděl: „Neptal jste se, kolik vlastním, ptal jste se, jaké je mé čisté jmění. Spočítal jsem si tedy, kolik jsem věnoval na dobročinnost. Naši hodnotu představuje pouze to, co jsme ochotní sdílet s jinými.“
Jaké je tvé čisté jmění? V Božích očích je to součet všeho, co jsi dal.