„V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů…“        Římanům 4:18, B21

Druhým zabijákem snů je zklamání. Zdrojem zklamání je rozdíl mezi očekáváním a realitou. Bezpochyby jsi na něj již narazil. Kdybys musel žít s nenaplněnými touhami a nadějemi, mohlo by tě to zničit. Mark Twain řekl: „Měli bychom si dávat pozor, abychom ze zkušenosti nezískali pouze moudrost, která v ní je, a nezastavili se na ní. Byli bychom jako kočka, která si sedne na rozpálenou plotnu kamen. Nikdy víckrát se na horká kamna neposadí, a to je dobře, ale také si už nikdy nesedne ani na studená.“
Když se nám něco nedaří, říkáme: „Víckrát to znovu dělat nebudu!“ To je ale velká chyba, zvlášť pokud jde o tvé sny! Neúspěch je cenou, kterou musíš zaplatit, abys dosáhl úspěchu. Někdy musíš dokonce čelit neúspěchu opakovaně, abys mohl dosáhnout růstu a naplnit svůj sen.
Abraham byl povolán, aby z něho vzešel národ. Ale předtím, než zplodil Izáka, podlehl netrpělivosti a zplodil Izmaele. Tím si připravil trápení, s nímž musel žít po zbytek života. Nikdy však nepřestal věřit ve svůj sen, který měl od Boha. Bible říká: „Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit…“ (Římanům 4:20-21, B21).
Všimni si slov „ posílil se ve víře“. Posiluj každý den svou víru tím, že budeš číst Boží slovo a modlit se, a zároveň si uvědomovat Boží dobrotu a připomínat si, že pro Hospodina není nic nemožného (viz Jeremjáš 32:17).