„… kdokoli by řekl … a nepochyboval by v srdci … co říká, stane se mu to.“        Marek 11:23, B21

Abys mohl přijmout, co Bůh zaslibuje ve svém Slově, musíš udělat tři věci:
1) Rozhodni se. Chop se jeho zaslíbení a nepusť ho. Buď vytrvalý! Bůh reaguje na víru, která je vytrvalá, a na mysl, kterou formují slova: „… u Boha je možné všecko“ (Matouš 19:26). Bývalá baseballová hvězda Sam Ewing řekl: „Není nic trapnějšího než pozorovat člověka, jak dělá něco, o čem předem prohlašuje, že se to nepovede.“
2) Představ si své vítězství. Architekt má již před zahájením stavby ve své mysli představu o výsledku. Abraham vírou „vyhlížel“ své děti. Počítal je pokaždé, když se podíval na hvězdy (viz 1. Mojžíšova 15:5). Použij svou paměť, aby sis přehrál svá předešlá vítězství, a svou fantazii, aby sis představil svou budoucnost. Tak to udělal David, než zabil Goliáše. Podívej se svému obru přímo do očí a vyznej: „Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou“ (1. Samuelova 17:46).
3) Mluv ke své situaci. Ježíš řekl: „Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to“ (Marek 11:23, B21). Ježíš zde jednou použil slovo „věřit“, ale třikrát zmínil „co říkat“. Možná proto, že o víře toho víme hodně, ale musíme se naučit, jak mluvit do své situace. Nemluv jen o své hoře, ale promluv k ní! To, co říkáš, si porovnej s Božím slovem. Učiň jeho Slovo svým slovem, a hora se stane tvým služebníkem. Musí, Ježíš to řekl!