„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Někdy nejlepší, co můžeš udělat, je přenechat svoji situaci Bohu. Ptáš se, co všichni ti kariéristé, kteří vstanou se sluncem, vynechají snídani a „překonávají rekordy“, zatímco ty to jen „přenecháš Bohu“? Dobrá otázka. Podívej se na Ježíše. Nezačal sloužit, dokud mu nebylo třicet. A co všechny ty „zbytečné“ roky? Nechal je Bohu. A jak reagoval na ty, kteří si vyslechli jeho poselství, pokrčili rameny a odešli? Přenechal je Bohu. A co ti zákoničtí farizeové, kteří mu způsobili tolik zármutku? Také je přenechal Bohu.
V knize Konečný dotyk popsal Charles Swindoll období své služby, kdy se cítil být uhoněný a vyčerpaný nekonečnými požadavky. Napsal: „Cítil jsem zodpovědnost, když se lidé neměnili. Pokud někteří odpadli, kladl jsem si to za vinu. Když jsme přestali růst, začal jsem jednat, jako by to bylo na mně. Pokud mé kázání nezaznělo v jiskřivé moci, bojoval jsem s tím celé pondělí a úterý. Říkejte mi něco o zbytečně ztracené energii! Ale zapracoval čas a můj věk. Prakticky všechny věci, které mi kdysi braly radost a motivaci, jsem prostě přenechal Bohu. Přestalo mě to zajímat? Samozřejmě, že ne. Ale tyto starosti jsou nyní v rukou toho, kdo je schopen je zvládnout. Co mě kdysi tížilo, jsem se naučil předávat tomu, komu nevadí, že ho zatěžuji. Zatímco dříve mě kritika ochromovala po celé dny, nyní se snažím, abych zrál, rostl a posunoval se vpřed. Učím se rozpoznávat, co je v mých silách – a zbytek přenechávat Bohu.“