„… začali ho prosit, ať opustí jejich kraj.“ Marek 5:17, B21

Bible říká: „Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, ať opustí jejich kraj“ (Marek 5:16-17, B21). Ti lidé se právě stali svědky ohromujícího zázraku, a přesto prosili Ježíše, aby je opustil. Možná se báli, že by zasahoval do jejich živobytí, jako to učinil majiteli prasat. Nebo si mysleli, že je tak mocný a nepředvídatelný, že nechtěli, aby si zahrával s jejich životy. Ať tak či onak, nechtěli nic z toho, co jim Ježíš mohl dát.
„Nech mě být, Bože!“ Možná to nejsou přesně tvá slova, nemáš ale ve svém životě oblasti, do nichž bys nechtěl, aby se Bůh pletl? Pastor Mark Roberts řekl: „Kdybychom vyjádřili slovy své tajné myšlenky, mohly by znít takto: ‚Můžeš mě mít, pokud jde o můj rodinný život, ale v práci mě nech být.‘ Nebo: ‚Můžeš se dotýkat mých veřejných skutků, ale nezabývej se mými sny.‘ Nebo: ‚Jsem ochotný dávat ti desátek ze svého příjmu, ale o zbytku svých peněz si budu rozhodovat sám.‘ Nebo: ‚Jsem šťastný, že jsi vešel do mého života, Ježíši, ale nechtěj po mně, abych odpustil rodičům.‘ Nebo: ‚Chci, abys byl mým Pánem, ale nechci měnit určité oblasti svého chování. Chci svým způsobem dál hřešit a odporovat ti, pokud jde o určité vztahy.‘“
Bůh tě chce celého, nejen nějakou tvou část. Chce být Pánem všech oblastí tvého života, včetně těch, které by sis nejraději ponechal ve vlastní režii.