„Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.“ Skutky 8:35

V knize Skutků v osmé kapitole čteme příběh vysoce postaveného vůdce, který byl získán pro Ježíše. Tento muž měl postavení podobné ministrovi financí. Ke Kristu byl veden člověkem nevalného postavení, který se jmenoval Filip a byl církevním diakonem (viz Skutky 8:26-40). Podívejme se na to, jak se to stalo a co se z toho můžeme naučit:
1) Filip byl připravený. Když tento muž potřeboval někoho, aby mu vyložil evangelium, Filip byl připravený to udělat. Mohl bys to udělat i ty? Když Bůh bude mít práci, kterou je potřeba udělat, může zavolat tebe? Budeš připravený? A ochotný? „Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte…“ (1. Petrova 3:15).
2) Filip byl moudrý. Nevtrhnul k tomu muži a nezačal kázat, ani mu nekladl otázky, na nichž by ho nachytal. Všimni si na Filipovi dvou věcí: a) byl vedený Duchem svatým (viz Skutky 8:29); b) rozpoznal správný okamžik (viz Skutky 8:35). Ti, kteří dokážou získat duše lidí, jsou citliví a mají plán.
3) Filip mluvil jasně. Místo vágního dialogu o náboženství, mluvil přímo o Ježíši. To je to, co lidé potřebují: vztah s Pánem Ježíšem Kristem! Potřebují vědět, že je živý a že je miluje. Že je dost mocný na to, aby ovládal vesmír, a zároveň tak osobní, aby jim odpustil hříchy, zlomil jejich zlozvyky a vyřešil jejich pochybnosti. Tvoje práce je šířit jeho pozvání a nechat Ježíše, aby udělal zbytek. Potřebuješ strategii k získávání duší? Zkus tuhle – funguje!