„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ Jakub 4:7

Spisovatel Reimar Schultze napsal: „Nikdo se nemůže stát hodně podobným Bohu, hodně toho pro Boha dokázat, být Bohu hodně blízko a být Bohem hodně používán, pokud se nenaučil být s Bohem hodně sám. V jaké škole ses to ocitl? Nebude z tebe věrná kopie jiných křesťanů, protože v té třídě nebude nikdo kromě tebe a Boha. V církvi můžeš říct: ‚Tohle není pro mě, snad je to pro někoho jiného.‘ Tady je ale čas uspořádán tak, aby vyhovoval tvým konkrétním potřebám, aby tě vybavil pro tvé jedinečné povolání, aby tě zdokonalil, aby tě vyvedl z pošetilosti a zformoval tě do Boží podoby. Práce může začít s dlátem, nakonec ale bude potřeba jenom smirkový papír.
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas … jdou za mnou…“ (Jan 10:27). On tě nenaučí pouze slyšet svůj hlas, ale ukáže ti, co ti brání jej slyšet. Bude tě učit tak rychle, jak rychle se mu poddáš, ale dost pomalu na to, aby ti nic neuniklo. Naučí tě, co to znamená být s ním pod jedním jhem a jít s ním jeho tempem a v jeho čase. Samozřejmě, že ďábel s tebou bude bojovat na každém kroku. Bude ti dávat rozumové a náboženské omluvy k otálení (ty se ale jimi nemusíš řídit). Vzepři se mu! Je to lhář a podvodník. Když budeš zanedbávat Boha, zaplatíš za to. Někteří z nás ztratili děti a vnoučata ve světě, jiní vytrpěli těžkosti, zklamání, finanční krizi a rozbitá manželství. Životy některých z nás se točí kolem toho, jak se dostat kupředu, místo toho, aby se točily kolem Boha. Čiň pokání a začni dělat správné věci teď hned. Nikdy toho nebudeš litovat.“