„Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“        Přísloví 10:12

Když setrváváš v rozhořčení, je to, jako by v tobě probíhala válka. Jsi v bitvě sám se sebou, stejně jako s ostatními. A čím více bojuješ, tím více ztrácíš půdu pod nohama. Argumentace ti jenom odčerpává energii a zanechává tě zraněnějším a naštvanějším. Jsi v bezvýchodné situaci. Zápasíš s tím, kdo má pravdu a kdo ne. Trávíš tolik času snahou opravit, okřiknout a řídit ostatní, že ztrácíš pokoj a radost. Ukonči ten konflikt teď! Odmítni takhle žít další den. Nedovol, aby něčí skutky určovaly tvé reakce. „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8). Nestaň se dalším satanovým soustem. Nech lásku a pokoj Boží, aby naplnily tvou mysl tak, že budou přetékat k ostatním – včetně těch, kteří tě zklamali.
Zastav se a přemýšlej – opravdu chceš být jako ten člověk, který tě zranil? Co by udělal Ježíš? Vždyť víš! Nastavil by druhou tvář (viz Matouš 5:39). Přemýšlíš, co ale s tou křivdou, kterou ti způsobil? Není na tobě, abys ho soudil. Je tu pouze jeden oprávněný soudce, tak ho nech, ať to vyřeší (viz Jakub 4:12). Požádej Boha, aby ti pomohl uvolnit tvůj hněv, nastavit druhou tvář a odpustit tomu, kdo ti ublížil. Modli se tuto jednoduchou modlitbu: „Pane, jsem naštvaný. Pomoz mi nechat to být. Rozhodl jsem se být milosrdný. Děkuji ti, že mi dáváš tu milost, abych odpustil tomu, kdo mi ublížil, a následoval tebe. V Ježíšově jménu, amen.“