„… přetvořte (proměňte) se (úplnou) obnovou své mysli (jejími novými ideály a postojem)…“    Římanům 12:2, přel. z angl.

Trvalá změna nenastane lidským úsilím, frustrací, sebenenávistí, pocitem viny nebo sebelynčováním za vlastní neúspěchy. Dojde k ní denní obnovou tvé mysli pomocí Božího slova. Pokud jsi pravidelným čtenářem Bible, budeš duchovně růst. Když budeš souznít s Bohem a věřit tomu, co říká ve svém Slově, začneš se postupně měnit. Prostě k tomu dojde. Začneš jinak uvažovat, jinak mluvit i jinak jednat. Musíš ale být trpělivý, protože je to proces, který se rozvíjí v etapách. A musíš se učit užívat si života, když procházíš touhle proměnou.
Mnozí z nás spíš vypadají, jako by chodili po laně než cestou pokoje. Ne, raduj se, ať už se na své cestě do cíle nacházíš kdekoliv! Nepromarni všechno své „teď“ snahou běžet do budoucnosti. Ježíš říká, že zítřek bude mít své vlastní starosti (viz Matouš 6:34). Možná si myslíš, že kdybys neměl určitý problém, byl bys šťastný. S čím bojuješ? S nekontrolovatelnou chutí k jídlu? Se vztekem? Se strachem? Možná si říkáš, že kdybys dokázal svůj zlozvyk dostat pod kontrolu, bylo by všechno v pořádku. Ale stejně jako Izraelci dobývali zaslíbenou zemi město za městem, i ty svou slabinu přemáháš den po dni.
Pavel řekl: „… abych mohl s radostí dokončit svůj běh…“ (Skutky 20:24, přel. z angl.). Pavel chtěl být vším, k čemu jej Bůh povolal – ale chtěl si ten proces užít. Takže místo toho, aby ses nechal otrávit tím, kolik cesty máš ještě před sebou, uč se oslavovat svůj pokrok už po cestě k cíli.