„Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“ Žalm 73:26

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdou je, že jediným způsobem jak se vyhnout neúspěchu, je neodbočit ze své cesty! Řečeno slovy spisovatele Williama Saroyana: „Dobří lidé jsou dobří proto, že získali moudrost díky svým neúspěchům.“ Životní otázka ve skutečnosti nezní, zda selžeš nebo ne, ale zda se ze svých zkušeností poučíš a proměníš je v moudrost, kterou potřebuješ, abys dosáhl úspěchu.
V anketě mezi úspěšnými lidmi se ukázalo, že nikdo z nich neviděl svá selhání jako chyby. Považovali je za „poučné zkušenosti“, za „cenu za poučení“ nebo „příležitosti k růstu“. To je vítězný postoj! Henry Ward Beecher řekl: „Právě porážka přeměňuje kosti v křemen, dělá ocelové svaly a činí muže nepřemožitelnými. Takže se neboj porážky. Nikdy nejsi tak blízko vítězství, jako když prohraješ v dobré věci.“
Až se ti tedy příště něco nepovede, zastav se a zeptej se sám sebe: „Čemu jsem se naučil? Jsem vděčný za tuto zkušenost? Jak ji mohu proměnit v úspěch? Kam mám jít dál? Kdo jiný podobně selhal a jak mi takoví lidé mohou pomoci? Jak mohou mé zkušenosti pomáhat druhým? Opravdu jsem selhal, nebo jsem jen nedosáhl nerealisticky vysokého cíle? Kde jsem dosáhl úspěchu a kde zakusil porážku?“ Pak udělej další krok a popros Boha o větší porozumění. Když to budeš takto dělat, budeš z toho, čím procházíš, získávat sílu a moudrost (viz Jakub 1:5).