„Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“ Žalm 139:14

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, které jsou plné kódovaných plánů? Nebo že ta DNA v jediné buňce určila barvu tvých vlasů a očí, tvar tvého nosu a velikost tvého prsteníčku? Věděl jsi, že nikdo nemá stejný otisk prstu jako ty? Ani stejně jiskrné oči? Ani stejný smích? Nebo stejný pohled na věci jako ty? Jsi originál a nestalo se to náhodou. Tvou DNA navrhl Bůh. To on tě udělal takového, jakým tě chtěl mít. Dal ti tvůj hlas, tvůj úsměv, tvé pihy, tvé kudrnaté vlasy – všechny ty věci, které tě činí tím, kým jsi. A protože tě Bůh učinil, máš zvláštní hodnotu jak pro něho, tak pro druhé. Opravdu, bez tebe by svět nebyl úplný.“
Není divu, že žalmista napsal: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom“ (Žalm 139:14). Možná si myslíš: „No jo, jenže ty nevíš, s jakými omezeními žiji! A pokud jde o to, jak vidím sám sebe, tak denně zápasím o to, abych se cítil jako hodnotný člověk.“
Pastor Jim Penner řekl: „Mluvil jsem a modlil se s mnoha lidmi, kteří se potýkají s fyzickými problémy – s různými nemocemi jako jsou cukrovka nebo rakovina, s nadváhou, se svalovými a autoimunitními chorobami. Omezení, s nimiž lidský rod každodenně zápasí, je bezpočet. A přece list Efezským 2:10 říká: ‚Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…’ Když tě Bůh utvářel, přesně věděl, co dělá. Jsi jedinečný na celém světě. A to tě činí výjimečným.“