„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“    Římanům 5:8

Lidská láska říká: „Budu tě mít rád tak dlouho, dokud budeš splňovat má očekávání, souhlasit s mou politikou, chodit do mé církve nebo zapadat do mých společenských kruhů.“ Bůh takový není! On nečekal, až se ho staneme hodni, než udělal první krok. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). A když to udělal, změnil všechna pravidla. Ježíš řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13:34). „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 22:39). „… milujte … a nic nečekejte zpět“ (Lukáš 6:35).
Pastor Bill Hybels řekl: „Když se dám do plnění úkolu lásky, obvykle to skončí tím, že dávám, místo abych přijímal. Láska mě nevyhnutelně stojí tři pro mne nejcennější věci – můj čas, energii a peníze. Jestliže ti záleží na tom, aby jiným bylo dobře, musíš obvykle přinášet oběti.“ A jiný autor dodává: „Nějakou dobu jsem se na lásku zlobil. Nebyl to takový zázrak, jak se o ní říká. Nevydrželo to. Nestálo to za to. Čím hlouběji to šlo, tím více to bolelo. Láska byla iracionální, komplikovaná, prchavá a nespolehlivá. Skončil jsem s ní. Pán ale postupně uzdravoval mé srdce. Můj hněv začal mizet. A teď vidím, že tím, co dusí lásku a způsobuje jí jizvy, je lidstvo. ‚… láska je z Boha…‘ (1. Janova 4:7) a stojí za to, ať to stojí cokoliv. Bez ohledu na škody spáchané ve jménu lásky, bez ní jsme neúplní.“