„… evangelium: je … moc Boží ke spasení…“ Římanům 1:16

Jistá dáma jednou usnula v neděli v církvi. Pastor ukázal na muže, který seděl vedle ní, a požádal ho: „Prosím, probuďte tu paní.“ Muž odvětil: „Promiňte, pastore. Vy jste ji uspal – vy si ji probuďte!“
Ale teď vážně. Pavel nám říká: „… evangelium: je … moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří…“ (Římanům 1:16). Řecké slovo pro „moc“ je dynamis, vzniklo z něho slovo dynamit. Zamysli se nad jeho dopadem! Evangelium mění lidi od základu.
Chuck Swindoll řekl: „Evangelium je jako meč naostřený o kámen Písma a zakalený v peci skutečnosti, závažnosti a potřeby. Ze všech způsobů, jak se na ně dá reagovat, si neumím představit nic horšího než zívnutí, ospalé ‚no a co‘ nebo znuděné ‚koho to zajímá‘. Ježíš se stýkal s lidmi tam, kde byli. Jeho slovo se dotýkalo obnažených nervů. Jeho kázání mluvilo mnohem více o ‚tady a teď‘ než o ‚tam a tehdy‘. Napadal pokrytectví i předsudky. Setkával se s lidmi tam, kde byli, ne tam, kde měli být. Rozhněvaní mladí muži, slepí žebráci, namyšlení politici, prostitutky volných mravů, nevzdělaní rybáři, nahé oběti démonické posedlosti i truchlící rodiče – se všemi uměl navázat vztah. Jeho nepřátelé ho nechápali, ale nemohli jej ignorovat. Nenáviděli ho, ale nikdy se v jeho přítomnosti nenudili. Víš, jak zklamat Boha? Použij evangelium ke znudění lidí! Evangelium není nějaký neurčitý náboženský pojem; je to vzrušující vztah s Bohem, který funguje v běžném životě.“
A právě ten lidé okolo tebe potřebují, tak jej s nimi sdílej.