„… on zná mou cestu; až mě vyzkouší, vyjdu jako zlato.“ Jób 23:10, přel. z angl.

Je chyba srovnávat se s jinými lidmi, protože Bůh má pro tebe jedinečný a osobní plán. Jeho metody se někdy mohou zdát podivné a jeho výcvik náročný, ale vždycky se vyplatí počkat si na výsledky. Bůh dosáhne v našem životě svého cíle bez podvodů a her. A přitom všechno, co po nás žádá, je věřit a poslouchat. Je to tak jednoduché! Všimni si tří věcí, které uprostřed nevýslovného žalu a bolesti řekl o Bohu Jób:
1) „On zná mou cestu.“ Cesta, na níž se dnes nacházíš, je ta, kterou pro tebe vybral Bůh. A on nikdy nedělá chyby. Dokonce, ani když nevíš, kde Bůh je, on ví, kde jsi ty, protože z tebe nikdy nespouští zrak.
2) „Až mě vyzkouší.“ Slovo „až“ znamená, že Bůh pro tebe stanovil jak čas zkoušek, tak i čas pro jejich ukončení. Jsi rád, že tě zkouší on, a ne lidé? Mohl bys věřit komukoliv jinému než jemu, že tě provede touto cestou získávání zkušeností? Samozřejmě že ne.
3) „Vyjdu jako zlato.“ Když tě Bůh pročistí a odstraní z tvého života nečistoty, zazáříš jako ryzí a drahocenné zlato. Tento proces vždy předchází zaslíbení. Když se odloupne struska a odstraní strach, mohou se někteří lidé divit, jak mohla z tak ubohého materiálu vzniknout taková nádoba. Možná se dokonce i zeptají, jestli jsi to pořád ty. Když se to stane, tak prostě řekni: „Ne!“