„Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci…“ Žalm 147:3

Pokud se snažíš uzdravit z rozbitého vztahu, nespěchej do dalšího. Až se uzdravíš, začneš dělat zdravá rozhodnutí. Některá zranění se hojí dlouho, ale nenech se odradit. „Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje“ (Žalm 147:2-3). Dej mu šanci. Věnuj čas zkoumání Božího slova a najdi tam, co si o tobě myslí, protože to je skutečný základ pro veškerou sebeúctu. Jestliže tě Bůh dokáže milovat a přijímat, i když ví všechno o tvých nedokonalostech, pak z toho plyne poselství: „Neklaď na sebe přehnané nároky!“
Můžeš znovu milovat a být milován, ale jen v takové plnosti, v jaké miluješ sám sebe (viz Matouš 22:39). Příště se ujisti, že tvé volby jsou zdravé a nevycházejí jen z tvé potřeby nebo strachu, že budeš sám. A dej si pozor: Když si nevážíš sám sebe, přitahuješ lidi, kteří si tě váží právě tak málo, včetně těch, kteří se tě budou snažit ovládat. Zasloužíš si něco lepšího, tak to požaduj. Pamatuj, že tím, jak přijímáš sám sebe, učíš druhé, jak tě mají přijímat oni. Až se uzdravíš, začneš vidět, jak nezdravě sis volil některé své vztahy.
Jestliže tě někteří lidé opustí, „ať si jdou“. Někdy se musíš vzdát něčeho menšího, aby ti Bůh mohl dát něco většího. On pro tebe má připravené nové vztahy, ale čeká, až se tvé hodnoty, vnímání a sebehodnocení budou shodovat s jeho Slovem. Takže postupuj krok za krokem, postupně. A těš se – své nejlepší dny máš před sebou.