„… rozvážný člověk své kroky zvažuje.“ Přísloví 14:15, B21

Za čtvrté pečlivě a s modlitbou problém vyhodnoť. Král Šalomoun o těch, kdo impulzivně reagují, aniž aby si udělali čas na zhodnocení všech faktů, řekl: „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj“ (Přísloví 18:13).
Když pacient trpí bolestí, chce rychlou úlevu. Lékař však ví, že příčina bolesti musí být správně diagnostikována, aby bylo možné předepsat správný lék a pacienta vyléčit. To znamená, že se musíš nejprve sám sebe ptát: „Kým nebo čím byl tento problém způsoben? Nedělám z komára velblouda? Může mi to opravdu ublížit, nebo si na to za týden už ani nevzpomenu?“ Jestliže problém nevyhodnotíš správně, budeš se muset vrátit a začít znovu, což pravděpodobně bude bolestivější a nákladnější.
Mike Leavitt, bývalý ministr zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států, řekl: „Každý problém prochází fází, kdy je už dostatečně velký, aby byl vidět, ale ještě dostatečně malý, aby se dal vyřešit.“ Klíčem k úspěchu je rozpoznat správný čas a být trpělivý. Nezkušení lidé očekávají, že se problém vyřeší okamžitě. Zkušení jsou ale jako mistr sochař, který vytrvale tluče do bloku mramoru rovnoměrnými údery kladiva. Na rozdíl od nováčka totiž ví, že kámen jedním mohutným úderem nepřepůlí. Ví, že uspěje, když na něm bude trpělivě pracovat.