„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj.“ Jan 16:33

Za šesté se snaž své problémy vidět ve správné perspektivě. Pravděpodobně jsi slyšel úsloví: „Stěžoval jsem si, že nemám boty, než jsem potkal muže, který neměl nohy.“ V komiksu Peanuts pes Snoopy vidí rodinu, jak sedí kolem stolu a pochutnává si na večeři Díkůvzdání, zatímco on je venku se žrádlem pro psy. „Co s tím?“ přemýšlí. „Všichni dneska jedí krocana, a mně dali jen psí žrádlo, protože jsem pes.“ Pak najednou získává správnou perspektivu: „Samozřejmě, mohlo to být ještě horší – mohl jsem se narodit jako krocan!“
Jak velký nebo obtížný náš problém vypadá, je často pouze otázkou perspektivy. Většina problémů, s nimiž se potýkáme, je v širším kontextu zcela bezvýznamná. Když náš přítel dostane rakovinu nebo ztratí milovaného člověka, pak si teprve uvědomíme, jak drobné jsou naše problémy. Spisovatel James Agee vzpomínal, jak kdysi během Velké hospodářské krize oslovil v centru Appalachia starší žebračku. Žila v malé chatrči se špinavou podlahou bez kamen a elektřiny. „Co bys dělala,“ zeptal se jí, „kdyby ti někdo dal nějaké peníze, aby ti pomohl?“ Žena na chvíli přemýšlela, a pak odpověděla: „Myslím, že bych je dala chudým.“
Zjištění, že kolem jsou někteří lidé s mnohem většími problémy, než jsou ty tvoje, přináší novou perspektivu a vede k vděčnosti. Ježíš řekl svým učedníkům: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33).