„… Jákob … zápasil (s Bohem), až dokud nezačalo svítat.“ 1. Mojžíšova 32:25, B21

Některé z nejtěžších bitev v životě povedeš s Bohem. To proto, že v každém z nás je „Jákobova přirozenost“, která vzdoruje Boží vůli, a je nutné se s ní vypořádat. Stejný Bůh, který se ptal Jákoba na jméno, požádá i tebe, aby ses identifikoval. Dokud nebudeš upřímný, abys odpověděl pravdivě, tvůj život se nemůže změnit k lepšímu. Bůh musel Jákoba zastavit tím, že mu vykloubil kyčel, něco, na čem mu záleželo. Jákob získal své požehnání ve stejné chvíli, kdy začal kulhat. Polož si tedy otázku: „Opravdu stojím o Boží požehnání ve svém životě?“ Než odpovíš, zastav se a odpověz si na tyto otázky:
1) Jsem ochotný opustit to, po čem toužím, pokud to pro mne není Boží vůle?
2) Jdu za tím, co mají druzí, místo abych čekal, co má pro mne připraveno Bůh?
3) Mluvím stále o svých právech, protože ještě nejsem plně vydaný Pánu?
4) Opravdu miluji druhé a myslím předně na ně?
5) Mám pevný návyk každodenních modliteb a čtení Bible?
6) Nechávám na Bohu, jak mě bude prezentovat na veřejnosti on, místo abych prosazoval sám sebe?
7) Dokážu se radovat navzdory nepřízni osudu a důvěřovat Bohu, že i tím buduje můj charakter do Ježíšovy podoby?
8) Jsem ochotný jít v poslušnosti Krista i do rizika, místo abych se poddával strachu a hrál na jistotu?
Odpovědi na tyto otázky rozhodují nejen o tvém učednictví, zaměření a osudu – budou také určovat úroveň tvého požehnání.