„Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím.“ Jób 1:21, B21

Slyšel jsi někdy rčení „příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý“? Nedovol, aby to platilo o tobě. Vanderbilt, Carnegie a Rockefeller byli tři velikáni, kteří budovali Ameriku. Poté, co se Carnegie a Rockefeller zúčastnili Vanderbiltova pohřbu, strávili zbytek svého života vyděláváním peněz, které mohli rozdávat jako pomoc druhým.
Smrt nám ukazuje, jak je náš život krátký, a mění naše perspektivy. Carnegie zemřel v osmdesáti letech a Rockefeller v devadesáti, ale oba zemřeli! Všichni zemřeme. Otázkou je, zda budeš jen vydělávat na živobytí, nebo uděláš něco jinak. Jeden podnikatel říkal svému příteli: „Nemyslím si, že jsem v této pasti uvízl navždy, ale teď v ní rozhodně vězím. Je to odvěký kolotoč – kolik peněz je dost? Nikdy jich není dost. Před třemi lety jsem si říkal: ‚Ještě trochu víc…‘ Teď vydělávám dvakrát víc, a stále to nestačí.“
Šalomoun napsal: „Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Ledaže se na to může dívat“ (Kazatel 5:10). Říkáš si, že až vyděláš dost peněz, budeš šťastný a zabezpečený? Možná budeš, možná ne. Když spoléháš na cokoli jiného než na Boha, žiješ v neustálé úzkosti, protože vždy budeš zranitelný okolnostmi, které nemůžeš ovládat. Ježíš to shrnul takto: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33).