„Nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění…“ Skutky 26:19, ČSP

Když ti dá Bůh vizi pro život, potřebuješ vědět, jak ji:
1) Udržet. Tvoje vize se pojí k určitému časovému rámci: „Vidění už ukazuje k určitému času … prodlévá-li, vyčkej…“ (Abakuk 2:3). Někteří z nás mají vizi, ale nedokážeme ji naplnit, protože nejsme ochotní vydržet průtahy a nepohodlí s tím spojené. Spěcháme na Boha, a naše vize je od počátku mrtvá nebo příliš slabá na to, aby přežila. Ježíš řekl: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch“ (Jan 3:6). Když je tvá vize zrozená z Ducha, bude ji Duch posilovat. Ale pokud je zrozená z těla, jsi na to sám!
2) Skrýt. Je chyba sdílet vizi s lidmi, kteří ji neocení. Josef to udělal a skončil v jámě. Ne všichni budou oslavovat tvůj úspěch, obzvlášť pokud tvoje světlo svítí více než jejich. Proto žádej Boha o rozeznání. Jidáš se teď může jevit jako tvůj přítel, ale nevyhnutelně tě zradí.
3) Zalévat. Přečti si pečlivě a s modlitbou tyto verše: „David však našel posilu v Hospodinu…“ (1. Samuelova 30:6). „… budujte svůj život na přesvaté víře…“ (Juda 20). Musíš vědět, jak se duchovně povzbuzovat a budovat, jak zalévat svou vizi. Bůh řekl Abakukovi: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky…“ (Abakuk 2:2). Napiš si svou vizi na malou kartičku a nos ji při sobě. A začni se chovat jako člověk, jakým čekáš, že se staneš, až se tvá vize naplní, protože ona se naplní.