„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ 1. Janova 4:19

Víme, jak frustrující je snažit se obdarovat někoho, kdo to stále odmítá. Nejistota a pocit nehodnosti mnohým z nás nedovolují být dobrými „příjemci“. Myslíme si, že všechno, co dostaneme, si musíme vydělat nebo zasloužit. Jdeme až tak daleko, že dárci nevěříme a myslíme si: „Proč to chceš pro mě udělat? Jaký je tvůj skutečný motiv?“ Jestli se takhle cítíme my, představ si, jak se cítí Bůh, když nás chce zahrnout svou láskou, a my ji odmítáme, protože nám připadá, že si ji nezasloužíme, nebo máme falešný pocit pokory. Nebo ještě hůř, když zpochybňujeme jeho motivy. Pravdou je, že si Boží lásku nikdo z nás nezaslouží. Ale když se k tobě Bůh vztáhne v lásce, snaží se nastolit cyklus požehnání pro tebe i pro druhé. Jeho plán je jednoduchý. Chce, abys:
1) Přijal jeho lásku.
2) Naučil se milovat sám sebe vyváženým a zdravým způsobem.
3) Na oplátku ho také miloval.
4) Šířil jeho lásku k těm, které ti posílá do života.
Naučit se tyhle věci zabere čas – ve většině případů hodně času! Ale stejně jako Bůh pomohl Izraelcům, když vstoupili do země zaslíbené, pomůže i tobě dobýt tvé problémy postupně krok za krokem (viz 2. Mojžíšova 23:30). Změna bude postupná, tak, jak se budeš modlit, číst jeho Slovo a jednat podle něj (viz 2. Korintským 3:18). On je „původce a završitel naší víry“ (viz Židům 12:2, B21). Bible říká, že Bůh začal toto dobré dílo ve tvém životě, a on ho také dokončí (viz Filipským 1:6). Tak jej dnes požádej, aby ti pomohl přijmout a osvojit si jeho bezpodmínečnou lásku k tobě.