„Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty.“ Jób 8:21

Když máš zlomené srdce, přijde někdy nejprve uzdravení, a až potom odpovědi. Když se však nad tím zamyslíš, nešel bys raději s Bohem temnotou než sám světlem? Jób pravděpodobně nikdy plně neporozuměl všem ztrátám, které v životě zažil, ani tomu, proč je zažil. Ale přišel čas, kdy se byl schopný ohlédnout a s důvěrou říct: „Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty“ (Jób 8:21). A to je Boží zaslíbení i pro tebe! Teolog E. Stanley Jones řekl: „Cokoli menšího než Bůh tě zklame.“
Bůh má dostatek milosti, aby tě přenesl přes jakoukoli situaci, které v životě čelíš. Naplní každou potřebu. Má odpověď na každou otázku. Na každou bolest má lék. Když si Jeremjáš připomněl vše, čím jej Bůh provedl, došel k závěru: „Tobě není nic nemožného“ (Jeremjáš 32:17). Bůh hledá příležitosti, aby ti ukázal, co může tvým jménem udělat, pokud v něj složíš důvěru. David řekl: „Vzpomeň na mě podle svého milosrdenství…“ (Žalm 25:7, ČSP).
Nejsi rád, že Boží dobrota a milost jsou založené na jeho charakteru, a ne na tvém? Corrie ten Boom řekla: „Jestli chceš být v depresi, dívej se dovnitř. Jestli chceš být poražený, ohlížej se zpět. Jestli chceš být rozptýlený, rozhlížej se kolem. Ale jestli chceš být vysvobozený, hleď vzhůru.“ Takže slovo pro tebe dnes je: S Boží milostí se z toho dostaneš.