„… kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ Přísloví 18:24

Jestli chceš naplnit Boží plán pro svůj život, potřebuješ mít vztahy se správnými lidmi, kteří tě podrží, ať se stane cokoliv. Vzpomínáš si na Jónatana, který miloval Davida i za cenu vlastního života? A na Rút, která milovala svou tchyni Noemi a dala jí důvod, proč dál žít? Bůh tě může s takovými lidmi seznámit a pomoci ti vybudovat si s nimi vztah. Přemýšlej o tom. Přece by neříkal: „Není dobré, aby člověk byl sám“ (1. Mojžíšova 2:18), aby pak po tobě chtěl, abys žil v izolaci. Někdy, když jsi sám, jsi v té nejhorší možné společnosti!
Možná ale budeš potřebovat vnitřní uzdravení, než budeš schopný budovat zdravé vztahy a dělat zdravé volby. To znamená, že se potřebuješ naučit rozlišovat mezi „užitečnými vztahy“ a „vztahy srdce“. Vztahy srdce jsou pevnější než pokrevní vztahy. Dovol Bohu, aby na tobě pracoval; až budeš připraven, on sám zařídí potřebná seznámení. A mezitím se snaž poznat lépe Boha, neboť on je zdrojem pravé sebeúcty. Pokud tě minulý vztah zbavil sebeúcty a duchovně tě vyčerpal, využij tento čas, abys opět povstal. Možná už takovou příležitost nebudeš nikdy mít!
Začni milovat tak, jako miluje Bůh. On vidí naše nedostatky, zvládá naše odmítnutí a bez ohledu na to nás miluje. Když tohle budeš vědět, pomůže ti to neodmítat dobrého člověka jen proto, že udělal špatnou věc. Vyhodil bys snad své auto kvůli vadné součástce? Obstál bys, kdyby ti Bůh odpustil tak, jako ty odpouštíš druhým? Požádej ho dnes, ať ti ukáže, jak budovat zdravé a naplňující vztahy. On to udělá!