„Potom odejdou s velkým jměním.“ 1. Mojžíšova 15:14

Když Izraelci odcházeli z Egypta, Bůh přenesl bohatství z jednoho národa na druhý. A učinil to během jediné noci. To proto, že jeho národ byl povolaný, aby na zemi uskutečnil jeho záměry. Po čtyřech stech letech vyrábění cihel, leštění mosazi a zametání podlah Bůh v podstatě řekl: „Dnes je den výplaty! To všechno, co jste drhli a leštili, bude vaše.“ Čím větší trápení, tím větší hojnost!
Ujasněme si to: Bible neučí, že peníze jsou Bohu odporné. Bohu se hnusí jejich zneužívání! Jeden pastor řekl: „Peníze mluví. Říkají pozemku: ‚Můžeme tě vlastnit.‘ Stavbám říkají: ‚Můžeme vás postavit.‘ K vizi promlouvají: ‚Můžeme tě uskutečnit.‘ Misionáři praví: ‚Můžeme tě podporovat.‘ Na chudobu volají: ‚Můžeme tě nasytit.‘ A příležitosti říkají: ‚Můžeme se tě chopit.‘“ Proč faraón pronásledoval Izraelce? Chtěl získat zpět bohatství Egypta.
Zastav se a zamysli se nad tím! Ďáblovi je jedno, kdo dostává peníze, dokud se nedostanou do rukou Božího lidu a nezačnou sloužit plnění Božích záměrů. Satan se děsí myšlenky na pokolení dobře prosperujících věřících, kteří chtějí zasáhnout svět evangeliem. Když bude moci, bude nás držet v otroctví nevědomosti. Možná si říkáš, že nejsi žádný otrok. A co otroctví dluhů, beznaděje, strachu nebo starých zlozvyků? Bůh tě chce osvobodit od všeho, co ti brání splnit jeho vůli. Jakmile si to uvědomíš, začneš se opravdu modlit a věřit, že Bůh má prostředky, aby to udělal.