„… ustanovil v jednotlivých městech starší…“ Titovi 1:5

Čtvrtý problém, který lze najít mezi pastory, kteří odešli ze služby, je tento: Učí druhé, jak budovat silné rodiny, aniž by věděli, jak mají budovat tu svou. Nebo pro ni nechtějí nic obětovat – až se z toho stane problém. Nejsilnější kázání, které kdy budeš kázat, je pro tvou rodinu!
Manželky pastorů upadají do zoufalství a deprese, když získají pocit, že je služba okrádá o čas a pozornost jejich manželů. Jejich zanedbávané děti přestane bavit pořád poslouchat „dělám to pro Pána“, takže se dostanou do vzpoury proti Bohu i církvi a začnou svým chováním provokovat rodiče, kteří na ně nemají čas. Pro svou ženu a děti bys měl být vždy k dispozici. Jestli ti církev zabírá sedm dnů v týdnu, není to chyba církve, je to chyba tvoje! Začni něco měnit!
Pokud si myslíš, to je fenomén života v jednadvacátém století, zkus se zamyslet nad příběhy velkých vůdců, jakými byli David a Samuel. Zjistíš, že je možné uspět ve službě, ale na domácí frontě selhat. Příliš mnoho kazatelů si více cení potvrzení od svých kolegů než lásky a respektu svých rodin. Měj na paměti, že pastorem nebudeš napořád, ale manželem své ženy a otcem svých dětí ano. Buď tu pro ně, když tě potřebují, a oni tu pro tebe budou, až je budeš potřebovat ty.