„Vidění už ukazuje k určitému času … prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě…“         Abakuk 2:3

Jeden misionář a evangelista napsal: „V Boží vůli jsou různá období. Můžeme být snadno rozčarováni, pokud nepochopíme, že stejně jako v přírodě, i v naplňování Boží vůle existují časy a roční období. Před několika lety se sešla skupina misionářů, aby diskutovali o životních principech, které objevili. Jejich cílem bylo předat své bohaté zkušenosti následujícím generacím. Shodli se, že všichni ve své službě prošli stejnými etapami, a společně identifikovali pětistupňový cyklus, jímž je Bůh provedl.“ Sečteno a podtrženo: načasování je důležité!
Když vedení v Decca Records odmítlo Beatles se slovy: „Skupiny s kytarami už nejsou zajímavé,“ podepsali Beatles smlouvu s EMI – a zbytek je známá historie! Nenech si ujít tuto lekci. Každý z nás byl umístěn na zemi jako správce Božího plánu. To platí, ať jsi soudcem nebo školníkem. Dostal jsi příděl života a odpovědnost starat se o něj, investovat do něj, rozvíjet jej a dávat ho zpět Bohu. Jednoduše řečeno, výmluvy typu „bál jsem se selhání“ nebo „obával jsem se, že budu kritizován“ nebo „myslel jsem, že nejsem dost dobrý“ nebudou fungovat. Jak řekl Ralph Waldo Emerson: „Výmluvy vždy nahrazují pokrok.“ Bohu nevadí tvé pokusy a omyly, ale nepřijme tvé výmluvy, proč ses ani nepokusil. Takže se modli, přijmi odpovědnost a vykroč ve víře. Na cestě k úspěchu mnohokrát selžeš, ale pokud se budeš stále snažit a důvěřovat Bohu, nakonec budeš úspěšný.