„Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato.“ Ester 4:14, B21

Mojžíš zahájil svou službu v osmdesáti letech. Ester jako dospívající dívka! Když uslyšela Mordokajova slova: „Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato“ (Ester 4:14), mohla snadno říct: „Dopřej mi čas, abych mohla vyrůst, mít děti a splnit si své sny, než po mně budeš chtít, abych položila život na oltář pro záchranu židovského lidu!“ Ona to však neudělala. Řekla: „… půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu“ (Ester 4:16).
To, co v tobě Bůh dělá, zatímco na něco čekáš, je často mnohem důležitější než to, na co čekáš. Někdy si myslíš, že jsi připravený, Bůh ale ví, že nejsi. Proto tě nechá projít školou víry. Tam se naučíš poslouchat „učitele“ (Ducha svatého), studovat, skládat zkoušky a zakončíš studium tak, aby tě Bůh mohl použít. Není to pohodlné místo, Bohu však jde více o tvůj charakter než o tvé pohodlí.
Misionářka Nancy Cockrellová napsala: „Božím plánem od počátku bylo přivést tě sem, abys mu sloužil tím, že budeš používat své dary ke službě jiným – právě v této době. On ti dal milost být odrazem Kristovy lásky a charakteru, být světlem ve světě plném tmy – právě v této době. Máš jedinečné místo pro službu v Božím království, aby ses dotýkal životů tak, jak to můžeš udělat jedině ty – právě v této době.“ Takže si polož otázku, zda ti Bůh právě dnes neříká: „Přišel tvůj čas.“