„Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto.“        Marek 4:15, B21

V podobenství o rozsévači Ježíš řekl: „Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto“ (Marek 4:15, B21).
Všiml sis, že doma dokážeš sedět a nepřetržitě sledovat dvouhodinový komerční film, aniž bys pociťoval nervozitu nebo únavu? Když ale pastorovo kázání přesáhne třicet nebo čtyřicet minut, díváš se na hodinky a nemůžeš se dočkat, až bude konec! A když se tě druhý den někdo zeptá, o čem pastor kázal, většinou na to nejsi schopen odpovědět. Ježíš řekl, že satan přichází a bere Slovo. Jak si ho můžeš tedy zachovat? Zde je několik rad:
1) Zapisuj si ho (viz 2. Mojžíšova 17:14). Když si při četbě a poslechu děláš poznámky, více si toho zapamatuješ, více tě to ovlivní a budeš z toho mít větší užitek.
2) Promodli ho. Pokud se nebudeš za Slovo, které jsi slyšel, modlit, budeš se vracet domů z církve dojatý, ale nezměněný. Mnozí velcí světci ve starých dobách „četli Bibli na kolenou“. Měl bys to zkusit také!
3) Diskutuj o něm s jinými. Boží slovo je jako semeno, které se množí a roste, když ho zaléváme rozhovorem s jiným lidmi sdílejícími naši víru. Bible říká: „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel“ (Malachiáš 3:16).
4) Denně ho uváděj do praxe. Jan řekl: „A Slovo se stalo tělem…“ (Jan 1:14). Nejlepší způsob, jak si udržet Boží slovo, je praktikovat jeho zásady, neboli „učinit ho tělem“.