„… nic nemáte, protože neprosíte.“ Jakub 4:2

Jak velká je tvá schopnost žádat, když jde o modlitbu? Když Elijáš řekl Elíšovi: „‚Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat,‘ Elíša řekl: ‚Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!‘“ (2. Královská 2:9).
Někdo by mohl být Elíšovou odpovědí šokován, prohlásit, že je arogantní, a říct: „Musíš se pokořit a být vděčný za privilegium sloužit tak velkému proroku, jako je Elijáš. Měl by ses považovat za šťastného, pokud ti Bůh dovolí pokračovat v jeho službě.“ Ale Elíša nebyl nesmělý a Elijáš nebyl dotčený. A jak to celé dopadlo? Elíša dostal svůj dvojnásobný díl a nakonec udělal dvakrát více zázraků než Elijáš.
Když se modlíš, Bůh ti neříká: „Ať je tvůj požadavek rozumný a praktický!“ Chce, abys žádal „velké věci a hojnost, ne střídmě“ (viz Jakub 1:5, přel. z angl.). Jak je to s velkým zaslíbením: „Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země“ (Žalm 2:8)? Bůh nemá žádné limity! Přemýšlej o tom: Pokud je ochoten dát ti „národy do dědictví“, jistě ochrání tvé blízké, uzdraví tvé tělo, dá ti práci, domov nebo vztah, za který se modlíš. Ježíš řekl: „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to…“ (Jan 14:13). V Písmu jen dvakrát někdo řekl něco, čemu se Ježíš podivil. V obou případech se jednalo o ukázku odvážné víry pohana, někoho, komu by náboženská obec nepřiznala právo na Boží zázračné zaopatření. Slovo pro tebe tedy dnes zní: Zvyš své požadavky.