„Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! … A jaké spolužití světla s temnotou?“    2. Korintským 6:14

Vůl i osel mají ocas, dvě oči a čtyři nohy. Ale pokud je zapřáhneš společně, nebudou spolu vycházet ani dobře pracovat. Vlastně budou táhnout každý jiným směrem. To proto, že je Bůh stvořil každého s jinou povahou a jinými vlastnostmi! Když máš před očima tento obraz, přečti si několik rad o chození, kterých je moudré se držet. Krása brzy uvadá, tak si vyber někoho, kdo má jiné, méně viditelné přednosti. Například:
1) Uvažuj nad jeho způsoby, například jak se chová k číšníkovi v restauraci?
2) Jaké má zájmy?    
3) Máte společné duchovní hodnoty a víru?
4) Má opravdový zájem o to, co říkáš?
5) Jak se chová k lidem, na které se nesnaží zapůsobit?
Jakmile odezní počáteční okouzlení, musí tam být i něco dalšího, jinak je vztah odsouzený k zániku. A ujisti se, že jsi tím, kdo si vybírá, ne tím, kdo je vybraný. Přemýšlej nad tím, co doopravdy chceš, a nesvěřuj své srdce někomu, aniž by ses předem ujistil, že je vhodný. Jediným způsobem, jak to udělat, je klást otázky a použít „rentgenové vidění“, abys dokázal z jeho způsobů vyčíst jeho motivy. Pokud se chystáš udělat závazné rozhodnutí prožít život s druhým člověkem a sdílet s ním své nejintimnější a nejzranitelnější části svého nitra, musíš otevřít oči a všechny ostatní smysly, a opravdu toho druhého „uvidět“. Zastav se. Dívej se. Poslouchej, modli se. To je biblický návod, jak udělat moudré rozhodnutí, pokud jde o výběr životního partnera.