„Děti tvých služebníků budou žít v bezpečí.“ Žalm 102:28, přel. z angl.

Když se zeptáš rodičů, jakou budoucnost si přejí pro své děti, zaznějí slova jako šťastná, bezpečná a sebejistá. To jsou pěkné věci, ale nemůžeš je zaručit. Co vychová takového dospělého? Dětství naplněné trofejemi a dobrými známkami? Život na venkově daleko od příliš rušného města? Obohacující zábavy, jako jsou cestování a hudba? Pravdou je, že žádná z těchto věcí nepředurčuje budoucí štěstí. To neznamená, že nemáš povzbuzovat děti ke studiu a úspěchu. Mít rodiče, kteří považují vzdělání za hodnotu, je důležité. Avšak důležité nejsou vnější kvality, ale vnitřní.
Psycholog Edward Hallowell tvrdí, že děti potřebují rozvinout dvě zásadní dovednosti, aby se cítily bezpečně – schopnost překonat protivenství a schopnost uchovat si radost. Říká: „Život je plný zklamání. Většinu svých schopností člověk získává tak, že napoprvé neuspěje a naučí se zkoušet to, zkoušet a zkoušet znovu.“
Jak ale naučit děti, aby byly radostné tváří v tvář protivenství? Je jen jeden způsob, jak toho docílit – představit jim zdroj radosti. Izajáš řekl: „Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy…“ (Izajáš 61:10). David řekl: „… vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“ (Žalm 16:11). Jeremjáš řekl: „Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce“ (Jeremjáš 15:16). Bůh nám nikdy neslíbil život bez problémů, ale jeho Slovo říká: „Ovoce Božího Ducha však je … radost…“ (Galatským 5:22).