„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ‚Hledejte mou tvář.‘ Hospodine, tvář tvou hledám.“     Žalm 27:8

Sam Mason uvažuje ve své knize Talking Dogs (Mluvící psi) o tom, jak k nám Bůh může mluvit prostřednictvím našich domácích mazlíčků.
Když vzpomínal na některé psy, které měl, a na lekce, které se od nich naučil, napsal: „Jednou se mi náš Ranger, pětikilový italský chrtík, uvelebil na klíně, když jsem odpočíval v křesle. Viděl jsem to jeho známé, roztomilé naklonění hlavičky, když se mi díval přímo do obličeje. Přemýšlel jsem, co to asi znamená. O pár vteřin později jsem se radoval z Božího zjevení, když do mé mysli přišlo vysvětlení. Ranger hledal mou tvář! Víte, psi jsou pozornými žáky svých majitelů. Jejich porozumění mluvené lidské řeči je omezeno na pár slov. Mají jen omezenou schopnost porozumět stvoření s mnohem vyšším intelektem. Studují tedy naše pohyby: výrazy obličeje, gesta rukou a další řeč těla.
Podobně i my máme omezené porozumění našemu Mistru. Jak tedy ‚hledáme tvář‘ toho, kdo nás jako Pán vysoce převyšuje? Pán se zjevuje skrze své Slovo. Tam začíná naše snaha o porozumění. Jak je smutné, že tak málo vyznávajících křesťanů pravidelně čte a studuje Bibli! Jsou tu však i další způsoby, jak hledat Boží tvář. Všímej si, jak Duch svatý mluví ke tvému srdci během bohoslužeb. Uč se z jeho intervencí do tvého života i do života tvých sourozenců. Za jeho činy jsou jeho cesty! Rozhodni se zůstat Mistrovým učedníkem v každé situaci.“