„… dokonaný hřích plodí smrt.“ Jakub 1:15

Když Bůh říká, abys nehřešil, není to kvůli tomu, že je náročný – je to pro tvou ochranu. Bible vysvětluje nebezpečnost a spletitost hříchu takto: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14-16).
Někteří lidé dnes obhajují myšlenku legalizace měkkých drog, jako je například marihuana, pro volné užívání. Tato myšlenka ale již byla vyzkoušena a dopadlo to katastrofálně! Na konci osmdesátých let vyčlenili ve švýcarském Curychu park na periferii města, kde narkomani mohli legálně fetovat a zdarma dostávali sterilní jehly; to vše v naději, že se tak zpomalí šíření AIDS. Oblast Platzspitz se pak nechvalně proslavila jako „park jehel“. Jak ten experiment dopadl? Počet uživatelů drog, kteří park navštěvovali, vzrostl téměř přes noc z dvou set na dvacet tisíc. Denně se tam spotřebovalo deset tisíc dávek, protože za „zábavou“ přijížděli uživatelé z celého Švýcarska. Brzy jich bylo více než místního obyvatelstva. Úmrtnost překročila všechny dosavadní statistiky a zdravotníci museli resuscitovat až padesát případů předávkování denně. A kriminalita, místo toho, aby klesala, také vzrostla nad všechny meze. Magistrát nakonec experiment ukončil a park uzavřel. Kriminalita téměř okamžitě klesla na původní úroveň a projekt skončil naprostým selháním.
Když ti Bůh říká „nechoď tam“, je to proto, že tě miluje a chce pro tebe jen to nejlepší. Takže buď moudrý, poslechni ho a nechoď tam!