„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“        Římanům 12:10

V létě roku 1986 se v Černém moři u pobřeží dnešního Ruska srazily dvě lodě. Stovky cestujících zemřely v mazutem znečištěné vodě, do které byli uvrženi. Zprávy o neštěstí se ještě zhoršily, když vyšetřování odhalilo příčinu neštěstí. Nešlo o technický problém, jako je porucha radaru nebo třeba hustá mlha. Příčinou byla lidská tvrdohlavost. Oba kapitáni věděli o přítomnosti druhé lodě a oba se mohli bezpečně vyhnout. Podle zpravodajských informací však ani jeden nechtěl uvolnit cestu druhému, protože oba byli příliš hrdí na to, aby ustoupili. Ve chvíli, kdy přišli k rozumu, bylo příliš pozdě.
Jestli jsi tvrdohlavý, neústupný typ člověka, který si myslí, že všechno zvládne, přemýšlej o tom, co jsi právě četl. Pokud vítězstvím v hádce druhého zraníš nebo ztratíš vztah, co jsi získal? Jestliže si zachováš tvář, ale ztratíš vztah, skončíš i ty v kolonce ztrát. Dnes tu tedy pro tebe je slovo: „Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému … Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré … Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán‘ … Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Římanům 12:10, 16-21).