„Ale moje modlitba se mi do klína vrátí.“ Žalm 35:13

Špatně nasměrované modlitby. Někteří lidé obracejí požehnání před jídlem ve veřejné ventilování svých frustrací. Jiní „odpíchnou“ své modlitby od Boha a doufají, že zasáhnou člověka, jenž sedí naproti nim u stolu – toho, kterého se snaží získat pro Krista. Nedělej to. Bůh má už i bez tebe v médiích špatnou reklamu! Ježíš řekl: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci…“ (Matouš 6:5).
Odsuzující modlitby. V jedné církvi se bezdětný pár modlil za dítě. Modlitební skupina svévolně rozhodla, že manžel není dostatečně „zbožný“, aby se mohl stát otcem, takže trávili čas prosbami, aby ho Bůh změnil. Kdyby Bůh dával děti jen dokonalým lidem, lidstvo by dávno vymřelo! Bible říká: „Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování“ (Daniel 9:18).
Modlitby podmíněné velkým množstvím účastníků. Myslíš si, že je větší šance, že Bůh odpoví na tvé modlitby, když zapojíš spoustu lidí? U Boha záleží na víře, s jakou se modlíš, ne na počtu lidí. Ježíš řekl: „Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11:24). Takže pokud se nacházíš v situaci, která je příliš velká na to, abys ji zvládl sám, je moudré oslovit někoho, kdo opravdu zná Boha a může se modlit ve shodě s tebou. „… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Zde vyvstává otázka: Máš modlitební partnery, kterým můžeš zavolat? Jsi sám někomu k dispozici jako modlitební partner?