„… aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“        2. Timoteovi 3:17

Každodenní studium Bible tě připravuje na tvé Bohem dané životní povolání. Pavel napsal: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2. Timoteovi 3:16-17). Podle Pavla je veškeré Písmo užitečné – ale k čemu? Pavel říká:
1) K učení. Dodá tvému myšlení strukturu, což má zásadní význam, protože pokud nepřemýšlíš správně, pak ani správně nežiješ. V co věříš, v konečném výsledku určuje, jak se chováš.
2) K usvědčování. Ukáže ti, kde ses ocitl mimo hranice. Bible ti jasně řekne, co je hříšné a co Bůh chce pro tvůj život.
3) K nápravě. Máš doma nějakou skříň, kde skladuješ krámy, na které nemáš nikde místo? Nacpeš to všechno dovnitř, pak jednoho dne zapomeneš, otevřeš dveře a – bum! Všechno se to vyvalí. A ty si povzdechneš: „No nazdar! Kdybych to byl raději všechno vyhodil hned!“ Tohle dělá Bible – otvírá dveře skříně tvého života a stará se o dynamické očištění a nápravu.
4) K výchově ve spravedlnosti. Po korekci negativních věcí nám Pavel dává pozitivní pokyny pro cestu životem. Z jakého důvodu? „… aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2. Timoteovi 3: 17).
Přál sis někdy, aby byl tvůj život pro Ježíše Krista užitečnějším? Pokud ano, co jsi udělal, aby ses připravil? Studium Bible je základním prostředkem, s jehož pomocí se staneš efektivním Kristovým služebníkem. To se nedá ničím nahradit!