„Petr vystoupil z lodi…“ Matouš 14:29

Matouš 14:29 zaznamenává: „Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Polož si dnes tyto tři otázky:
1) Co je mou lodí? Je to vše, co ti dává největší pocit bezpečí. To, čemu jsi v pokušení důvěřovat v bouřlivých chvílích života. Jestli chceš vědět, co je tvou lodí, zeptej se sám sebe: „Co ve mně vyvolává největší strach, když si pomyslím, že bych to měl opustit a ve víře vykročit?“
2) Co mi brání z mé lodi vystoupit? Strach. Strach z lidí, ze selhání, z kritiky, z nedostatku. Jestli chceš růst, musíš vstupovat na nová území, a pokaždé, když to uděláš, budeš zakoušet strach. To nikdy nepřestane. Ale pokaždé, když vystoupíš ze své lodi, staneš se o něco schopnějším učinit ten krok příště a začneš si uvědomovat, že strach nemá moc tě zničit. Takže když ti Ježíš řekne: „Pojď,“ vykroč. On tě nenechá utonout.
3) O co přijdu, když ve své lodi zůstanu? O své povolání. Jestli chceš dosáhnout toho, čeho jsi ještě nedosáhl, musíš se pokusit o něco, o co ses ještě nepokusil. Bude to riskantní? Bude. Největší baseballoví pálkaři selhávají ve dvou případech ze tří. Vědí ale, že pokud nenastoupí na odpaliště, nikdy nezažijí radost z odpálení homerunu.
Pochop jedno: Jestli zůstaneš ve své lodi, nakonec v ní i zemřeš. Budeš jen přemýšlet o tom, jaký tvůj život mohl být, kdybys byl ochoten ze své lodi vystoupit.