„… naše způsobilost je od Boha…“ 2. Korintským 3:5

Křesťanská poradkyně Ann Shorbová napsala: „Každé ráno sáhnu po nějakých doplňcích stravy. Každý dodává mému tělu něco, co potřebuji, ale žádný sám o sobě nestačí na to, aby mi dodal všechno.“ Dále vyjmenovala „doplňky duchovní stravy“, které užívá:
1) Kristova smrt na kříži je dostačující pro mé spasení: „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně“ (Židům 7:25).
2) Jeho síla je dostačující pro mou slabost: „On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit“ (Izajáš 40:29, B21).
3) Jeho autorita je dostačující pro mé zápasy. Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte…“ (Matouš 28:18-19).
4) Jeho moc je dostačující k tomu, aby mě obnovil: „Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení“ (Žalm 145:14, B21).
5) Jeho moudrost a znalosti jsou dostačující k tomu, aby mě nasměrovaly: „… on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato“ (Jób 23:10).
6) Jeho milost je dostačující pro naplnění všech mých potřeb: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12:9).