„… kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli.“ Marek 3:10, B21

Ježíš uzdravil ženu dvanáct let trpící chorobou, kterou společnost diskrétně označovala jako „problém s krví“. Lékaři na ni neměli žádný lék. Sleduj, jak se odehrál její zázrak: Protlačila se davem, „dotkla se třásní jeho šatu“ (viz Matouš 9:20), a okamžitě byla uzdravena. Výsledkem bylo, že se to mezi lidmi rozneslo a stal se z toho trend. O čtyři kapitoly dále čteme: „Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni“ (Matouš 14:35-36). Pokud bojuješ s nemocí nebo závislostí, protlač se a dotkni se Ježíše. Modli se a věř jeho Slovu. Buď vytrvalý!
Existuje rozdíl mezi fakty a pravdou. Faktem může být, že tvá prognóza není dobrá. Pravda ale je: „Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne…“ (Jakub 5:15). Asi znáš lidi, kteří se modlili za uzdravení a nedostali ho. Ano, ale pokud důvěřovali Kristu jako svému Spasiteli, dosáhli konečného uzdravení: „… odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší…“ (Filipským 1:23, B21).
Až přijde čas jít, všichni na něco zemřeme. Do té doby nám ale Boží slovo říká, že stejná záda, která nesla kříž kvůli odpuštění našich hříchů, snášela také bičování kvůli odstranění našich nemocí. „… i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl‘“ (Matouš 8:16-17).