„Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení…“ Nahum 1:7

Louisa Steadová si s manželem a jejich malou dcerkou užívala piknik na pobřeží oceánu, když si všimli mladého chlapce, který se topil v příboji vln. Pan Stead přispěchal, aby mu pomohl, ale vyděšený chlapec ho stáhl pod hladinu a oba se utopili, zatímco bezmocná Louisa s dcerkou to vše sledovaly ze břehu. V následujících dnech plných zármutku vzala Louisa pero, aby se z toho všeho vypsala. Výsledkem byl hymnus známý miliónům křesťanů: „Jak je sladké Pánu věřit, za slovo jej vždycky brát, jeho slibem všechno měřit: sám to řekl, má mě rád! Rád jsem, že se život celý učím věřit slovům tvým. Se mnou jsi, můj Spasiteli, a vždy budeš, já to vím!“ Louisa v důvěře v Ježíše odešla do Jižní Afriky a tam sloužila Pánu jako misionářka ještě dalších dvacet pět let.
Pokud se dnes snažíš důvěřovat Bohu, postav se na tato slova Písma:
1) „Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení…“ (Nahum 1:7).
2) „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3).
3) „Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!“ (2. Samuelova 22:31, B21).
4) „Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí“ (Žalm 31:20).