„Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ 1. Timoteovi 6:12

Když se proti tobě postaví nepřítel, je zde šest osvědčených biblických strategií k jeho poražení.
1) Mysli bojovně. „Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ (1. Timoteovi 6:12). Plánuj a počítej jako generál, který se chystá do bitvy, studuj, jak zajmout a porazit svého nepřítele ďábla.
2) Modli se bojovně. Bylo nám řečeno, abychom k Božímu trůnu přistupovali „směle“ (viz Židům 4:16), to znamená bojovně! Nebuď před Bohem ostýchavý. On je tvůj „Abba“, což znamená „Tatínek“. Ty jsi jeho vykoupené dítě, tak k němu přistupuj s jistotou a požádej ho, o cokoli potřebuješ.
3) Mluv beze strachu. Apoštol Pavel Efezským napsal: „Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova…“ (1. Petrova 4:11, B21). Jinými slovy, když vzdoruješ silám zla, používej přikazovací, autoritativní tón. „… svou sílu hledejte u Pána…“ (Efezským 6:10).
4) Dávej velkoryse. Úroveň tvého dávání je rovna úrovni toho, co dostaneš zpět. „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven“ (Přísloví 11:24-25). Žádný dar není příliš malý, žádný příliš velký.
5) Pracuj soustředěně. Bible říká, že ať už přiložíš ruku k jakémukoli dílu, máš to dělat celým srdcem. Nepřistupuj ke svým úkolům s hrůzou a s touhou uniknout. Povzbuď se v Duchu svatém a svou práci dokonči.
6) Miluj bezpodmínečně. Jako následovník Krista se musíš snažit milovat ostatní tak, jako je miluje on – bezpodmínečně a obětavě.