„Mojžíš … odepřel nazývat se synem faraónovy dcery.“ Židům 11:24

Mojžíšův život odhaluje čtyři důležité věci, s nimiž se musíš vyrovnat, pokud chceš v životě uspět.
Především musíš vědět, kdo jsi. „Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery“ (Židům 11:24). Narodil se jako Žid, faraónova dcera jej však vychovala jako Egypťana. Byl připravován jako faraónův zástupce v egyptském království, on ale věděl, že ho Bůh povolal, aby osvobodil svůj lid a vyvedl jej z Egypta.
Mojžíš tedy stál před volbou: „Co udělám se svým životem? Nejsem tím, za koho mne lidé považují.“ Měl v paláci veškeré pohodlí, jaké si mohl přát, a mohl tam zůstat. Co bys byl udělal ty? On se rozhodl správně, znamenalo to ovšem, že dalších osmdesát let života strávil na poušti.
Každý z nás se musí vyrovnat se svou identitou. Všichni máme hlubokou potřebu a touhu být přijati takoví, jací jsme. Když se snažíme být někým, kým nejsme, vystavuje nás to velikému tlaku a je to rychlý způsob, jak si uhnat žaludeční vředy. Mojžíš takové napětí poznal a rozhodl se přestat předstírat. Je to tak osvobozující přestat si na někoho hrát a přijmout Boží plán pro svůj život! Co bychom dnes o Mojžíšovi věděli, kdyby zůstal u faraónova dvora? Možná bychom ho znali jako egyptskou mumii v nějakém muzeu, nebo bychom ho možná neznali vůbec. Jeho rozhodnutí bylo těžké, ve světle věčnosti ale to nejlepší. Uč se od něj!