„Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem…“ Židům 11:25

Za druhé musíš převzít odpovědnost za svůj život. „Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu…“ (Židům 11:24-25).
Mojžíš nejprve odmítl být někým jiným než sám sebou, a dále se rozhodl jít Boží cestou. Negativní věci vždycky můžeš nahradit pozitivními. Nejde jen o to, že s něčím přestaneš. Znamená to, že začneš dělat něco jiného. Křesťanský život se neskládá z negativních pravidel a omezení. Tvoří jej vztahy – k Bohu, k jiným lidem i k sobě samému.
Všimni si, že Mojžíš své rozhodnutí učinil, „když dospěl“. Dokázat vyřešit otázku osobní odpovědnosti je známkou zralosti. Dokud byl Mojžíš dítětem, bylo v pořádku, že rozhodnutí o své identitě odložil. Když se ale stal dospělým, musel se rozhodnout, zda převzít odpovědnost za svůj život a pohnout se dopředu. Vždycky je snadné obviňovat druhé: „Šel bych po Boží cestě, kdyby po ní šla i moje partnerka nebo partner, matka nebo otec, manžel nebo manželka.“ Nebo: „Kdybych měl lepší rodiče, byl bych dnes lepším člověkem.“ Nemůžeš si vybrat všechny okolnosti, které přicházejí do tvého života, můžeš si ale vybrat, zda kvůli těmto okolnostem zahořkneš, nebo z tebe udělají lepšího člověka. Koneckonců tvůj život nemůže nikdo zničit, jedině ty sám! Ďábel to nedokáže, protože na to nemá dostatek moci, a Bůh to neudělá, protože tě miluje. Takže se rozhodni jít Boží cestou!